Inlägg

Senaste inläggen

Covid-19 bland personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning

Vad har IVO sett 2020?

Hjälteveckan

Kompetens i LSS-boenden

Tillsammans för ett stärkt barnrättsperspektiv - webbinarium

Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid

FUB:s nya rapport om ställföreträdarskap är här

Serietidningen Trots Allt!

Relationer som funkar

2021 års upplaga av FUB:s rapport "Fångad i fattigdom?"

"Klagomålshantering inom SoL- och LSS - behov, problem och vägar framåt" slutwebbinarium

Hindra att smittan covid-19 sprids inom daglig verksamhet, LSS

Forskning om funktionshinder pågår nummer 1 - 2021

På andra sidan spektrumet - onlineföreläsning

Hjälteveckan